Woon verzekeringen

Woonhuisverzekering

De opstal- of woonhuisverzekering dekt de schade aan uw woning (het gebouw), de hierbij behorende bijgebouwen (bijvoorbeeld een schuur of garage) en terreinafscheidingen. Bij de woonhuisverzekering is de herbouwwaarde de basis voor het verzekerde bedrag en de premieberekening. Het verzekerde bedrag blijft waardevast omdat dit jaarlijks automatisch wordt aangepast volgens de CBS “herbouwkosten van woningen” index. De herbouwwaarde van de woning kan eenvoudig worden berekend met een herbouwwaardemeter. In de meeste gevallen wordt er aan de hand van een ingevulde herbouwwaardemeter eWoonhuisverzekeringen garantie tegen onderverzekering verleend. Dit betekent dat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan in geval van een schade aan uw woning. Niet verzekerd zijn o.a. natuurrampen en schade door molest. In geval van stormschade geldt overigens vaak een eigen risico afhankelijk van de herbouwwaarde. Bovendien kan met een vrijwillig eigen risico een premiebesparing worden gerealiseerd.

Er is keuze uit een “kale” branddekking, een “uitgebreide” dekking (dekt o.a. schade door brand, storm, inbraak en waterschade), “extra uitgebreid” (uitgebreid plus o.a. neerslag, hak- en breekwerk en rioolwater) en zelfs “meest uitgebreid” (van buiten komende onheilen).

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt de schade aan uw particuliere huisraad. Bij deze verzekering is de nieuwwaarde van uw inboedel de basis voor het verzekerde bedrag en de premie. Het verzekerde bedrag blijft waardevast, omdat dit jaarlijks automatisch wordt aangepast volgens de CBS “inboedel” index. U kunt de waarde van de inboedel op eenvoudige wijze berekenen met een inboedelwaardemeter. In de meeste gevallen wordt er aan de hand van een ingevulde inboedelwaardemeter een garantie tegen onderverzekering verleend. Dit betekent dat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan in geval van een schade aan uw inboedel. Niet verzekerd zijn o.a. natuurrampen en schade door molest.

Keuze van een vrijwillig eigen risico levert een premiebesparing op. Er is keuze uit een “uitgebreide” dekking (o.a. schade door brand, storm, inbraak en waterschade), “extra uitgebreid” (uitgebreid plus o.a. schroei- en zengschade, neerslag, hak- en breekwerk en schade aan inhoud van koelkast en diepvriezer) en zelfs “meest uitgebreid” (van buiten komende onheilen).