Auto verzekeringen

uw auto is een kostbaar bezit; voor sommigen zelfs het meest kostbare bezit. Uw auto geeft u vrijheid, brengt u van A naar B, of uw zoon naar het voetballen of naar uw vakantiebestemming met de caravan.

Door deel te nemen aan het verkeer loopt u echter risico’s. U kunt betrokken raken bij een aanrijding waarbij u of iemand anders gewond raakt of materiële schade lijdt.

Uw auto kan gestolen worden; er kan brand ontstaan of u lijdt op een winterse dag schade doordat u in de sloot terecht komt door gladheid.

Een autoverzekering kan middels drie componenten worden opgebouwd.

1) WA Verzekering (verplicht)

Iedereen die eigenaar is van een auto is verplicht een verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) af te sluiten. Als u met uw auto een ongeval veroorzaakt waarbij anderen schade oplopen, dan is die schade gedekt onder deze verzekering. Schade aan uw eigen voertuig is niet gedekt onder de WA Verzekering.

2) Beperkt cascodekking

Het casco bij deze dekking is uiteraard de auto zelf. Met de beperkt cascodekking kan de (verplichte) WA Verzekering worden uitgebreid. Enkele met name genoemde schades welke gedekt zijn die aan uw auto kunnen ontstaan, zonder dat u daar zelf iets aan kan doen zijn bijvoorbeeld botsingen met loslopende dieren, diefstal, brand, hagel of storm.

3) Volledig cascodekking

De volledig cascodekking biedt een zeer uitgebreide dekking tegen alle schades aan uw auto door slippen, aanrijding (ook door u zelf veroorzaakt), te water raken, omslaan, vandalisme, brand, diefstal, botsing met dieren en andere, van buitenkomende onheilen.

Bron: Netpolis