Juridische verzekeringen

Particuliere Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) beschermt uw vermogen in geval van aansprakelijkheid voor schade die u aan anderen heeft toegebracht. Verzekerd is de schade die veroorzaakt is in de hoedanigheid van particulier en/of gezin. Ook schade veroorzaakt ten tijde van het verrichten van vrijwilligerswerk en schade door huisdieren valt onder de dekking. Niet verzekerd is o.a. de schade die u veroorzaakt met een motorrijtuig. Ook de schade aan geleende motorrijtuigen is uitgesloten.

Rechtsbijstand voor verkeersdeelnemers

In onze huidige complexe maatschappij is het steeds vaker noodzakelijk om juridische actie te ondernemen om te krijgen waar u recht op heeft.

Onze rechtsbijstandverzekering is een complete en praktische oplossing om u te verzekeren van deskundige rechtshulp bij allerlei juridische problemen zoals bijvoorbeeld ongewild ontslag, schade die een ander u toebrengt enzovoort. Zodra u te maken krijgt met een juridisch probleem dat uw particuliere huishouding betreft, kunt u hierover advies vragen en indien nodig zal onze verzekeraar zorgdragen voor degelijke jurisiche bijstand. Uw probleem wordt snel opgelost, zonder dat het u moeite kost.

De kosten voor het behandelen van het juridisch probleem door onze verzekeraar worden volledig vergoed. Moet uw geschil worden voorgelegd aan de rechter, dan betaalt de verzekeraar de juridische kosten, zoals de griffierechten en het honorarium van een advocaat tot een maximum van € 50.000,–.

De rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers geeft recht op juridische bijstand bij het verhalen van geleden schade. Verzekerd zijn o.a. de kosten voor het inschakelen van deskundigen en/of specialisten. Ook de eventuele gerechts- en griffiekosten evenals de veroordeling tot het betalen van de kosten van de tegenpartij vallen onder de dekking.

De verzekering geeft dekking voor geschillen die ontstaan zijn tijdens deelname aan het verkeer.