Lijfrentevergelijking

Lijfrentevergelijking

Een lijfrenteverzekering moet u zelf regelen, een soort privé pensioen dus. Een lijfrente- of koopsompolis heeft een afloopdatum, ook wel expiratiedatum genoemd. De bedoeling is dat u aan het einde van de looptijd met het vrijkomend kapitaal een direct ingaande lijfrente aankoopt. Ook u als deelneemt aan een pensioen waarbij op pensioendatum een kapitaal wordt uitgekeerd (bijv. c-polis pensioen) kunt u op einddatum zelf bepalen waar u het kapitaal onderbrengt en op welke wijze u uitkeringen wilt genieten. Tevens adviseren we rondom de zorgverzekering en waar u het beste kunt verzekering vergelijken.
Hoogte lijfrente
Verzekeraars kunnen u een garantie rendement aanbieden of een rendement afhankelijk van de resultaten van de huisfondsen. De keus is vrij voor u te bepalen. De hoogte van de lijfrenteuitkering is o.a. afhankelijk van uw leeftijd, geslacht, rentestand en/of resultaat beleggingen en de kosten van de gekozen verzekeraar. Voor een lijfrenteuitkering zijn verschillende varianten mogelijk.
Lijfrentevarianten
1 : lijfrente op basis van een vaste rente gedurende de gehele periode
2 : lijfrente op basis van een kortlopende rente; renteduur van 1, 2 of 5 jaar
3 : lijfrente op basis van beleggingsfondsen
4 : mixlijfrente van 1, 2 en/of 3
Komt uw lijfrente- of pensioenkapitaal binnenkort tot uitkering en bent u geïnteresseerd in één van deze varianten, vul dan onze offerte formulier in.

Lijfrentevormen

Aan een lijfrenteverzekering zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Er zijn in het nieuwe regime drie soorten lijfrentevormen te kiezen.
Overbruggingslijfrente

Een overbruggingslijfrente gaat in als u eerder met pensioen gaat tot aan uw werkelijke pensioendatum. Het jaarlijks maximaal uit te keren bedrag is EUR 63.288 voor het jaar 2005, EUR 62.414,- (2004) en EUR 62.051 voor het jaar 2003.

LET OP!
Een lijfrentepolis die afgesloten wordt na 01 januari 2006 kan NIET meer worden aangewend voor overbruggingslijfrente. Voor bestaande polissen, waarvan de premies voor 01.01.2006 zijn betaald, geldt dit niet. De verzekeraar zal dit gescheiden moeten administreren.

Tijdelijke oudedagslijfrente

Een tijdelijke oudedagslijrente gaat in wanneer u uw pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt (niet de leeftijd als u eerder met pensioen gaat). Minimale uitkeringsduur is 5 jaar en de maximum uitkering is EUR 18.990 voor het jaar 2005, EUR 18.727,-. (2004) en EUR 18.288 voor het jaar 2003. Het is bedoeld om in de beginjaren van uw pensioen eventuele achteruitgang aan te vullen. Vanaf 01 januari 2006 moeten de uitkeringen tussen uw 65ste en 70ste jaar ingaan.

Oudedagslijfrente

Een oudedagslijfrente gaat in wanneer u maar wilt en de duur is levenslang, d.w.z. eindigt bij overlijden van de verzekerde. Er zijn geen beperkingen gesteld voor de hoogte van de uitkeringen.